Nehodář.cz

Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Technická pomoc při zjišťování příčin dopravních nehod
Znalec v oborech doprava, ekonomika a strojírenství

Čím se zabývám

Ceník služeb

Kvalifikace

NEHODÁŘ.CZ doporučuje

Ke stažení

Kontakty

std-chodec.xls Jednoduchá pomůcka pro řešení střetu s chodcem pomocí zákona zachování hybnosti. Současně s řešením vykreslí diagram dráha-čas. V diagramu lze pomocí posuvníku odečítat okamžité vzájemné polohy vozidla a chodce. Použití má některá drobná omezení, ale pro většinu případů je tabulka použitelná. Vyplňují se pouze žlutá pole.
pohyb_vozidla.xls Tabulka umožňující výpočet pohybu vozidla po střetu, složeného z pohybu translačního a rotačního. Na základě definovaných podmínek by měl výpočet sám vyhodnotit, který z pohybů skončil dříve, či oba současně. V grafu pak pohyb vozidla vykresluje. Návod k použití tabulky je na prvním listu.
prenos_chyb.xls Soubor tabulek, které provádějí výpočet střetu, a to střetu vozidla s chodcem dle zákona zachování hybnosti (vč. s-t a s-v diagramu vozidla), čelního střetu vozidel početní variantou metody průniku pásem a šikmého střetu vozidel početním řešením zákona zachování hybnosti.
U všech těchto metod je současně prováděn výpočet přenosu chyb, tj. závislosti rozmezí hledaných veličin na daném rozmezí veličin vstupních.
Návod je na prvním listu, listy jsou zamčené proti nechtěné modifikaci. Heslo je 000000 pro případ, že jsem zapomněl něco nechat odemčené, popř. pokud by někdo chtěl tabulky nějak dopilovat.