Nehodář.cz

Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Technická pomoc při zjišťování příčin dopravních nehod
Znalec v oborech doprava, ekonomika a strojírenství

Čím se zabývám

Ceník služeb

Kvalifikace

NEHODÁŘ.CZ doporučuje

Ke stažení

Kontakty

Vzdělání:
Střední průmyslová škola strojnická, Brno, Sokolská
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Doktorát v oboru Soudní inženýrství se specializací na analýzu silničních nehod.

Zaměstnání:
Akademický pracovník Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (mj. výuka stěžejních předmětů při přípravě budoucích znalců se specializací na analýzu silničních nehod).

Znalec:
Znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR čj. 63/2007-ODS-ZN/2 ze dne 12. 4. 2007 pro obor doprava, odvětví doprava silniční a doprava městská se specializací technické posudky o příčinách silničních nehod, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací motorová vozidla, stroje a zařízení, zemědělská a manipulační technika, spotřební elektronika, výpočetní a kancelářská technika, nábytek, vybavení a zařízení domácnosti a pro obor strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se specializací technický stav motorových ozidel, strojů a zařízení.